Oprócz usług standardowych oferujemy dodatkowo:

  • w zależności od ustaleń i podpisanej umowy możliwość odbioru przez biuro wszelkiej dokumentacji niezbędnej do rozliczeń księgowych bezpośrednio od klienta lub wysyłka dokumentów przez klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera, co pozwoli na ograniczenie do minimum konieczności osobistego stawiennictwa w biurze rachunkowym;
  • w oparciu o preferencje klienta możliwość przekazywania informacji na temat wysokości i terminu płatności podatków telefonicznie lub mailowo;
  • dla osób planujących otworzyć działalność pomoc w zakresie wyboru formy opodatkowania, dlatego w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do nas jeszcze przed złożeniem wniosku w CEIDG.