Nasza oferta skierowana jest głównie do najmniejszych firm (mikro- i małych przedsiębiorstw) rozliczających się z Urzędem Skarbowym na podstawie:

– karty podatkowej;

– ryczałtu ewidencjonowanego;

– podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

W ramach każdej formy rozliczeń, w zależności od potrzeb, zapewniamy klientowi:

  • weryfikację otrzymywanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym;
  • ewidencjonowanie wszelkich przychodów i kosztów;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia;
  • wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT;
  • przygotowywanie deklaracji w związku z podatkiem od towarów i usług VAT dla operacji krajowych, jak też i zagranicznych (deklaracja VAT UE);
  • wysyłka elektroniczna deklaracji do odpowiednich Urzędów Skarbowych;
  • sporządzanie rozliczenia rocznego po zakończeniu każdego roku podatkowego BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.